Prof.dr.sc. Hildegard Auf-Franić

 

 

Dekanica od 1997. do 2001.g.
Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

Značajnija priznanja :
2006. Nagrada grada Zagreba
1999. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u umjetnosti
1998. Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za doprinos u znanosti
1996. Nacionalna nagrada za arhitekturu "Vladimir Nazor"

Hildegard Auf - Franić rođena je 5.prosinca 1941. u Zagrebu. Na VII gimnaziji u Zagrebu  maturirala je 1960.g., upisala se na Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i diplomirala 1965. u klasi prof. Nevena Šegvića. Od 1965-1967.g. polazila je poslijediplomski studiji u Majstorskoj radionici HAZU prof. Drage Galića, kod kojeg je 1966/1967.šk.g. honorarno zaposlena kao asistentica na Katedri za arhitektonsko projektiranje AF Sveučilišta u Zagrebu. Od 1965-1969. radi kao suradnica i projektantica u projektnom birou Interinžinjeringa u Zagrebu, 1969. polaže stručni ispit i dobila status ovlaštenog samostalnog projektanta.

Godine 1969.na prijedlog komisije Društva arhitekata grada Zagreba dobila je status priznatog slobodnog umjetnika.

Na natječaju Republičkog fonda za znanstveni rad dobiva 1972. stipendiju i upisuje postdiplomski studij iz Urbanizma i prostornog planiranja na AF u Zagrebu. 

Od 1974-1979. radi na Arhitektonskom Fakultetu kao asistentica, od 1979. do 1985. kao znanstvena asistentica, od 1985. do 1989. kao predavačica. U zvanju docentice bila je od 1989. do 1993., od 1993. postaje izvanredna profesorica, od 1998. redovna profesorica i od 2003. kao redovita profesorica u trajnom zvanju.

Godine 1979. obranila je magistarski rad pod naslovom "Kontaktne zone - potencijalni prostori vitalizacije primarnog centra Zagreba" (mentor prof. dr. B. Milić.), a 1989. doktorsku disertaciju pod naslovom "Centri usmjerenog obrazovanja u funkciji kulturno - društvene integracije" (mentor prof.dr. E. Šmidihen).

Od 1980. voditeljica je istraživačkih timova na nizu znanstvenih tema iz područja arhitekture zgrada za odgoj i obrazovanje.

Zaduženja na fakultetu:
1999.-2001. Dekan Arhitektonskog fakulteta.
1997.-1999. Dekan Arhitektonskog fakulteta.
1993.-1995. Prodekan za nastavu, dekan prof.dr.sc. A. Marinović-Uzelac.
1991.-1993. Prodekan za nastavu, dekan prof. A. Vulin.
1985.-1987. Prodekan za nastavu, dekan prof.dr.sc. N. Šegvić
2007.-2012. Voditelj doktorskog studija „Arhitektura“ 
2005.-2012. Voditelj Kabineta zgrade za društveni standard
1995.-1997. Predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje.
1991.-2005. Voditelj Kabineta zgrade za odgoj i obrazovanje
          Voditelj VII / I stupnja studija.
2000. Za Nakladnika, urednički odbor "Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919/19201999/2000"Monografija Arhitektonskog fakulteta, Zagreb, 2000.

Članstva:
Od 1965.sudjeluje u radu niza komisija i odbora Društva arhitekata grada Zagreba i Udruženja hrvatskih arhitekata, čija je predsjednica bila od 1993. do 1995.g. Redovita je članica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od 1998. godine, na kojoj je bila tajnica Odjela - Arhitektura i urbanizam od 1998. do 2001., te članica Odbora za dodjelu nagrada od 2002-2006.   Član emeritus HATZ-a od 2012. Bila je članica Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost (1996.), Odbora za dodjelu nagrada "Vladimir Nazor", Vijeća za kulturna dobra Republike Hrvatske (2000-2003.), Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske (2001-2003.), Vijeća za arhitekturu i urbanizam (2001.-2003.) i Nacionalnog vijeća za kulturu Republike Hrvatske (2001-2003.). 

Sudjelovala na nizu javnih državnih natječaja, na kojima je dobila 17 nagrada, a radovi su prezentirani na 25 izložaba. Radovi su izlagani na deset Zagrebačkih salona, sedam izložbi - "Realizacije" Udruženja hrvatskih arhitekata, na monografskoj nastupnoj izložbi pri izboru za redovitog profesora na Arhitektonskom fakultetu, te na međunarodnim izložbama u Milanu, Piranu, Mostaru, Sarajevu, Beču, Skopju, Bukureštu, Pečuhu, Beogradu, Mariboru, Barceloni i Madridu.

Sudjelovala je na pet međunarodnih kongresa i simpozija (Stuttgart, Berlin, Krakow, Firenza, Graz). 

Najvažnije realizacije:
Katedrala u Mostaru (s I. Franićem), 1970.
Institut Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu (s B. Radimirom, L. Pleštinom), 1975.
Dječji vrtić i jaslice Imotski, 1980.
Osnovna škola Aržano, 1982.
Dječje jaslice i vrtić Malešnica (s T. Žarnićem), 1996.
Dječji vrtić i Osnovna škola Petruševac (s T. Žarnićem i V. Olujićem), 1998.
Agronomski fakultet, VI paviljon u Zagrebu (s V. Olujićem), 2005.
Osnovna škola Borovje (s T.S. Franićem), 2005.
Dječje jaslice i vrtić Markuševec (T.S. Franićem),
Osnovna škola Sesvete – Jelkovec (s T.S. Franićem, L. Korlaetom, V. Risterom), 2009.
Filozofski fakultet i učiteljski fakultet u Rijeci (s T.S. Franićem, V. Risterom), 2010.

Ostale nagrade i priznanja:
Dobitnica je Velike nagrade 14. zagrebačkog salona 1979. godine, Udruženja hrvatskih arhitekata za realizirano arhitektonsko djelo "Viktor Kovačić" 1996., nacionalne nagrade za arhitekturu "Vladimir Nazor" 1996. godine, Nagrade grada Zagreba 2006. godine i Nagrade 47. zagrebačkog salona 2012.godine. Dobitnica je godišnje nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske "Rikard Podhorsky" za 2005. godinu i zahvalnice 2006. za unutrašnje uređenje Doma akademije i uređenje Knjižnice. Dobitnica je javnog priznanja UHA-e 2008. za vrijedan doprinos u radu udruženja i javnoj afirmaciji rada arhitekata, te priznanja Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za zasluge u razvitku i promidžbi djelatnosti arhitekata u RH, 2009.

hauf@arhitekt.hr