Prof.dr.sc. Niko Zurak

 

 

 

Dekan od 1994-1998
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 Značajnija priznanja:
1996. Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića
1999. Orden kneza Domagoja
1999. Zlatna medalja Akademije Alberta Schweitzera.

 

Roden 1940 u Dubrovniku.
1965 godine završio studij medicine u Zagrebu.
1971 godine završio specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije.
Od 1972 godine zaposlen u Neurološkoj klinici Medicinskog fakulteta Sveucilišta u Zagrebu.
1985 godine izabran za docenta, a 1993 za profesora neurologije Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Od 1990 do 1994 prodekan za nastavu , a od 1994 do 1998 dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
U akademskoj godini 1995/96 uveo predmet Medicinska etika u nastavu Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
1996 odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića.
Od 1996 do 2005 godine glavni i odgovorni urednik casopisa „Neurologia Croatica“.
1999 godine izabran za pocasnog clana Poljske Medicinske akademije 
1999 izabran za clana Svjetske medicinske akademije“ Albert Schweitzer“.
1999 nagraden zlatnom medaljom Akademije Alberta Schweitzera.
1999 odlikovan ordenom kneza Domagoja.
1995 i 1999 gost profesor na Sveucilištu „La Sapienza“ u Rimu.
Od 2000 do 2005 clan Kraljevskog medicinskog društva ( Royal Society of Medicine) u Londonu, Velika Britanija.
Od 2004 do 2005 predsjednik Nacionalnog bioetickog povjerenstva za medicinu.
2005 godine izabran za dopisnog clana Papinske akademije za život (Pontificia Academia Pro Vita). 
Od 1992 do 2005 predstojnik Neurološke klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
2005 godine umirovljen.

Aktualno:
2010 reizabran za clana Papinske akademije za život.
Autor stotinjak strucnih i znanstvenih radova, te udžbenika Neurološke propedeutike i Medicinske etike. Sudionik brojnih nacionalnih i medunarodnih strucnih i znanstvenih simpozija i kongresa.

Članstva
Član Svjetske medicinske akademije“ Albert Schweitzer“
Počasni član Poljske Medicinske akademije 
Član Papinske akademije za život (Pontificia Academia Pro Vita).

 

ZADUŽENJA U TIJEKU:
Znanstveni savjetnik i profesor medicinske etike Medicinskog Fakulteta Sveucilišta u Zagrebu.

 

niko.zurak@inet.hr