Prof. emeritus dr.sc. Antun Tucak

 

DEKAN od 1998. do 2003.
Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
1986. Redoviti član AMZH

 


ZNAČAJNIJA PRIZNANJA:
1990.-1992. Spomenica Domovinskog rata
2000. Plaketa i diploma za doprinos znanstvenom radu AMZH
1994. Nagrada HAZU za područje medicinskih znanosti
1996. Republička nagrada športa „Franjo Bučar“
1997. Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, 1997.
1998. Nagrada „Ladislav Rakovac“
1999. Pečat grada Osijeka za unapređenje medicinske znanosti
2005. Red Hrvatskog trolista
2006. Nagrada Osječko-baranjske županije za životno djelo u području znanosti
Počasni član HLZ-a.Rođen 10.07.1934. u mjestu Sovići, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje završio u Osijeku, a 1963. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1971. godine položio specijalistički ispit iz urologije. Doktorat znanosti obranio na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine.

U zvanje redovitog profesora na Medicinskom fakultetu u Osijeku izabran 1999. godine, a 2002. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Voditelj Odjela za urologiju od 1990., a 1992. osniva Kliniku za urologiju Kliničke bolnice Osijek i voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva iz područja urolitijaze. Utemeljitelj i dugogodišnji voditelj Znanstvene jedinice za kliničko-medicinska istraživanja KB Osijek, te osnivač i dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 1998. – 2003. Objavio ukupno 230 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima.

Najveći znanstveno-stručni doprinos dao je iz područja urolitijaze, urološke onkologije, rekonstrukcijske urološke kirurgije te povijesti medicine.
Redoviti član AMZH od 1986., a član Glavnog odbora od 1992. – 2000. Od 1992. – 2010. predsjednik HLZ – Podružnica Osijek.

Autor i koautor udžbenika i knjiga: Urolitijaza (1989.), Urološka onkologija (1994.), Rekonstrukcijska urološka kirurgija (1999.), Rekonstruktive Urologische Chirurgie (2002.), Družtvo slavonskih liečnika u Osieku, kronologija osnutka uloga i djelovanje, 1874.-1883. (2010.), Medicinska etika (2011.). Osnivač Lions kluba Osijek, Družbe Braća Hrvatskoga Zmaja u Osijeku i voditelj izgradnje „Rondela Hrvatskih velikana“ posvećenog J. J. Strossmayeru, nobelovcima Leopoldu Ružički i Vladimiru Prelogu u Osijeku i Vukovaru.

Od travnja 2010. godine upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.

atucak@mefos.hr