Akademik prof.dr.sc. Frane Tomić

 

 Dekan od 1992-1998
Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010 Redoviti član HAZU

 

 

Značajnija priznanja:
Državna nagrada za životno djelo,
1996 Medalja: Red Danice hrvatske s likom Ruđer Bošković- za doprinos znanosti
Odlikovanje s likom Blaža Lorkovića za doprinos gospodarstvu,
Počasni predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje

 

Franjo Tomić rođen je 1936. god. u Siveriću. Diplomirao je 1961., magistrirao 1968., a doktorirao je 1972. godine u području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda. 

Radio je 43 god. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu u zvanjima od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju.

F. Tomić značajno je pridonio rješavanju brojnih znanstvenih i stručnih problema u poljoprivredi. Posebno značajna su njegova rješenja o reguliranju suvišnih voda u hidromorfnim tlima, reguliranju nedostatka vode u tlu s različitim sustavima navodnjavanja i doziranju vode pri uzgoju bilja u poljskim uvjetima i zaštićenom prostoru. Proučavao je onečišćenja tala i voda u poljoprivredi i probleme biomase u svrhu proizvodnje bioenergije.

Autor je ili koautor ukupno  491-og rada. Od 215 znanstvenih radova, 49 objavio je u časopisima koji su indeksirani u bazama CC, SCI, CAB i 11 radova u domaćim znanstvenim časopisima. Prezentirao je 57 radova na međunarodnim i 96 na domaćim znanstvenim skupovima, a ostala 2 su magistarski i doktorski rad. Vrijedan doprinos dao je i u razvoju struke te je autor ili koautor 109 studija, 19 izvedbenih i 17 idejnih projekata za izvedbu sustava odvodnje i navodnjavanja. Uz to, još je napisao 25 radova u stručnim časopisima, 31 knjiga, poglavlja u knjigama i priručnicima, 5 radova u monografijama i 5 u enciklopedijama, 6 razvojnih projekata,  54 izvješća o izvedbi znanstvenih projekata i 4 pozvana predavanja.

Značajno je pridonio naobrazbi poljoprivrednih stručnjaka i znanstvenika, predavajući na fakultetima u Zagrebu, Osijeku i Mariboru. Bio je dekan Agronomskog fakulteta u tri mandata i prodekan u jednom. U tom vremenu zaslužan je za učlanjenje Agronomskog fakulteta u Interuniversity Conference of Agricultural and related Scincues. Kao predsjednik Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje bio je član Executive Council International Commission on Irrigation and Drainage. Surađivao je s HAZU i objavio 11 radova u njezinim publikacijama.