Prof. emeritus dr.sc. Ivo Soljačić

 

 

DEKAN od 1983 do 1985. i od 1990 do 1991. Tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

Od 1995-1998 Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu 
Značajnija priznanja:


1989. »Nikola Tesla« za znanstveni rad 

1997. Red Danice Hrvatske

2005. »Fran Bošnjaković«

 

Soljačić, Ivo, hrv. inženjer kem. tehnologije (Zagreb 28. X. 1935). Diplomirao 1959. na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao 1971. Od 1963–91. radio na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu (redoviti prof. od 1977). Od 1991. do 2005. redoviti prof. na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (prof. emeritus, 2006). Bavio se fluorescencijom optičkih bjelila i efektima bijeljenja, apsorberima ultraljubičastog zračenja, mercerizacijom, oplemenjivanjem i njegom tekstila. Voditelj više zn. projekata i programa. Objavio preko 300 zn. i str. radova. U nastavu je uveo kolegije Osnove oplemenjivanja tekstila i Njega tekstila. Dekan Tehnološkog (1983–85. i 1990–91) i Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1995-98), voditelj Tekstilnog studija i predstojnik Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju. Djela: Osnove oplemenjivanja tekstila (I, II, III; 1992., 1994., 2006; koautor), Njega tekstila (2005., koautor).  

Voditelj i organizator cjelokupnog tekstilnog studija na Tehnološkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu od 1971-1978

Direktor OOUR-a Tekstilno inženjerstvo TI od 1974-1978. U tom vremenu OOUR stekao znanstveni status i time su ostvarene mogućnosti za samostalnu znanstvenu i nastavnu djelatnost, a također i svi preduvjeti da se osnuje znanstveno polje Tekstilna tehnologija što je nekoliko godina kasnije i ostvareno. Od 1978 OOUR TI  samostalno vodi i organizira tekstilni studij.

Znatno pridonio razvoju i organizaciji tekstilnog studija i Tekstilno- tehnološkog fakulteta,  što se očituje i u tome da je bio prvi član komisije (povjerenstva) pri izboru svih redovitih profesora iz zn. polja Tekstilna tehnologija sve do 2ooo. g.

Od 1974do 1980. voditelj zn. zadataka i projekata iz područja oplemenjivanja tekstila. Momentalno voditelj zn. projekta “Etika I ekologija u oplemenjivanju i njezi tekstila 2007.-

Koordinator sveukupne znanstvene djelatnosti na području tekstilne tehnologije u Hrvatskoj od 1980-1987. 

Prvi u Hrvatskoj sustavno počeo objavljivati znanstvene radove iz područja tekstila u priznatim medjunarodnim časopisima.  Formirao školu za studij fluorescencije optičkih bjelila u otopinama i na tekstilnim supstratima.

Organizirao i vodio medjunarodnu suradnju s TU Desden od 1972 –1992

Učlanio Tekstilno tehnološki fakultet u udruženje tekstilni studija Europe 1996.  (AUTEX) i bio Autex member od 1996-2002.

 

ivo.soljacic@ttf.hr