Prof.dr.sc. Pere Sikavica

 

 

 

 

DEKAN od 1994 do1996.
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 pere.sikavica@gmail.com

 

 Nagrade, počasti, priznanja:
· 2008., nagrada 'Dr. Mijo Mirković' za dopinos u razvoju znanosti
· 1997., odlukom predsjednika Republike odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića za razvoj gospodarstva
· 1985., nagrada 'Dr. Mijo Mirković' za dopinos u razvoju znanosti
· 1980., nagrada 'Dr. Mijo Mirković' za dopinos u razvoju znanostiRođen:
· 1946. godine u Baškoj Vodi

Školovanje:
· 1979., godine obranio je doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu-Zagreb
· 1974., magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju 'Organizacija i upravljanje' na Ekonomskom fakultetu-Zagreb
· 1969., diplomirao je na Ekonomskom fakultetu-Zagreb
· 1965., maturirao u Ekonomskoj školi u Makarskoj

Karijera i iskustvo:
· 1997., redovni profesor u trajnom zvanju Ekonomski fakultet Zagreb
· 1991., reizbor za redovnog profesora
· 1986., izabran u zvanje redovnog profesora
· 1980., izabran u zvanje docenta
· 1973., izabran u zvanje znanstvenog asistenta
· 1971., izabran u zvanje asistenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
· 1970., ekonomist na Radio-televiziji Zagreb

Funkcije u karijeri:
· od 1993., voditelj znanstvenog poslijediplomskog studija 'Organizacija i management'
· 1994.-1996., dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
· 2000.-2006., pročelnik katedre 'Organizacija i management'
· od 2006., voditelj specijalističkog poslijediplomskog studija 'Organizacija i menadžment'

Studijski boravci u inozemstvu:
· 2000., Stoke of Trent College, Velika Britanija
· 1995., University of Kentucky, SAD
· 1995., University of Pitsburgh, SAD
· 1972., Univarsität Rostock, Njemačka

Sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima:
· pored sudjelovanja na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji s referatima je dodatno sudjelovao na većem broju znanstvenih skupova u svijetu (Austrija, Litva, Meksiko, Poljska, Singapur, SAD, Švedska, Velika Britanija i Kina)

Znanstveni projekti:
· 1996.-2000., voditelj projekta 'Komparativno istraživanje funkcioniranja managementa u hrvatskim poduzećima i poduzećima razvijenih zemalja - implikacije na razvoj hrvatskog managementa' (Ministarstvo znanosti i tehnologije)
· 1990.-1994., 'Management' (Ministarstvo znanosti i tehnologije)
· 1991., 'Organizacija izvanproizvodnih funkcija u poduzeću' (Ministarstvo znanosti i tehnologije)

Stručni projekti:
· voditelj ili suradnik na preko 30 projekata, elaborata i studija za gospodarske subjekte

Područje rada:
Poslovna organizacija; menadžment; poslovno odlučivanje


Članstvo u domaćim i inozemnim organizacijama, stručnim društvima, uredništvu časopisa i sl.:
· od 1994. do 2005. član Nacionalnog vijeća Republike Hrvatske za visoku naobrazbu
· Hrvatsko društvo ekonomista
· European Council for Small Business (ECBS)
· član uredništva znanstvenog časopisa 'Ekonomski pregled'
· član uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa 'Management'