Prof.dr.sc. Dragan Milanović

klubdekana.hrDEKAN od 1993. - 1997.
Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
2003. - 2007.
Društveno veleučilište
Značajnija priznanja i nagrade: 
1994. Republičku nagradu sporta „Franjo Bučar“
1996. Nagradu Saveza pedagoga fizičke kulture – Zaslužni pedagog fizičke kulture
2006. Državnu nagradu za znanost
2006. Nagradu Grada Zagreba za znanost i sport
2008. Nagradu HOO „Matija Ljubek“ za životno djelo
2010. Odlikovanje Reda hrvatskog pletera Predsjednika Republike Hrvatske
2011. Državnu nagradu za sport „Franjo Bučar“ za životno djelo


Dragan Milanović rođen je 1948. godine u Slavonskom Brodu. Na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1972., magistrirao 1976., a naslov doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja kineziologije stekao je 1984. godine. Od 1972. godine na FFK predaje kolegij Atletika, a od 1985. i kolegij Teorija treninga. U statusu redovitog profesora u trajnom zvanju je od 2002. godine. Kao gostujući profesor uspješan je predavač na studijima za znanstveno,  specijalističko i stručno usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Karijera:
1989. - 1993. - prodekan za znanost i nastavu Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
1993. - 1997. - dekan Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
1998. - 2002. - prorektor za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu
2003. - 2007. - rektor i dekan Društvenog veleučilišta

Do sada je objavio 145 znanstvenih radova u kojima uspješno analizira obilježja sportskih aktivnosti i sposobnosti, osobine i motorička znanja sportaša te posebice transformacijske procese i efekte treninga u sportu. U posljednjih trideset godina bio je voditelj više znanstvenih projekata koje su financirale znanstvene institucije Republike Hrvatske. Izlagao je na velikom broju međunarodnih skupova, a na stručnim skupovima popularizirao je znanstveni rad i  kineziologiju kao znanost.

Napisao je 9 udžbenika ili priručnika te objavio 18 uredničkih knjiga za kolegije Atletika, Kondicijska priprema sportaša i Teorija treninga.

Glavni je i odgovorni urednik međunarodnog časopisa “Kineziologija” od 1990. do danas te pokretač i voditelj pet do sada održanih Međunarodnih znanstvenih konferencija o kineziologiji. Član je redakcija više znanstvenih časopisa u svijetu: BIH, Bugarska, Estonija, Litva, Njemačka, Poljska i Slovenija.

Do sada je objavio 140 stručnih radova u časopisima i zbornicima radova u zemlji i inozemstvu. Rezultat toga rada je velika količina spoznaja iz pojedinih područja sportske pripreme koja je dostupna stručnim kadrovima u sportu i korisna za unapređenje svakodnevnog treninga sa  sportašima i sportskim ekipama u cilju postizanja optimalnih sportskih rezultata.

Od 1975. godine aktivno sudjeluje u izobrazbi sportskih trenera na svim razinama osposobljavanja i školovanja kao predavač predmeta Teorija i metodika treninga.

Od 1972. godine do danas godine bio je angažiran kao član stručnih timova više reprezentativnih selekcija ili klubova koji su se natjecali i postigli zavidne uspjehe u domaćoj i međunarodnoj konkurenciji. To se posebice odnosi na atletiku, odbojku, boćanje, tenis, vaterpolo, nogomet, rukomet, a najviše na košarku. Kao kondicijski trener uspješno je radio u košarkaškim klubovima ili državnim reprezentacijama u Jugoslaviji, Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Izraelu, Turskoj i Japanu. Sudjelovao je u stručnom radu Hrvatskog olimpijskog odbora i Zagrebačkog športskog saveza.

Član je više međunarodnih strukovnih asocijacija iz područja kineziologije i sporta. Potpredsjednik je Međunarodne udruge za sportsku motoriku (IASK).

Titulu počasnog doktora znanosti na Sveučilištu za fizičku kulturu i sport u Kijevu (Ukrajina) stekao je 2000. godine.

Bio je član je Prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa RH i predstavnik Republike Hrvatske u UNESCO-vom Međuvladinom odboru za tjelesnu kulturu i sport (CIGEPS). Od 2000. godine je član, a od 2009. godine predsjednik je Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske. Danas je član Nacionalnog vijeća za sport.

dragan.milanovic@kif.hr

 

Predsjednik Kluba dekana