Prof.dr.sc. Vjera Krstelj

 

DEKANICA od 1994 do1996.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
2008. Redoviti član Academia NDT International

 

 

 

Značajnija priznanja:
1992 Priznanje za doprinos u obrani Hrvatske, Odluka teritorijalne obrane, Zagreb,
1996 Medalja: Red Danice hrvatske s likom Ruđer Bošković –za doprinos znanosti
1998 Velika medalja Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu
1998 Medalja Božena Božiček, Odluka Skupštine HDKBR-a

2016 The Pawlowski Award, The World Organisation for NDT

Rođena: 13. 02. 1939. u Sušaku. Od 1941 živi u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, te diplomirala 1963. godine na Prirodnoslovno matematičkom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu; smjer dipl. inženjer fizike. Uz razlikovne ispite magistrirala 1970. godine i doktorirala 1882 godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.
Zaposlena na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu od 1963 u zvanju asistanta, do 2006 godine, kada je umirovljena kao redoviti profesor u trajnom zvanju.
Dvoje djece: Igor i Tamara i četiri unuka: Stipan, Barbara, Lovro i Tess.

Nastavno djelovanje:
Držala je nastavu iz predmeta materijali, tehnologija, ispitivanje materijala, tehnološka kontrola; radila je na uključivanju u nastavne programe predmeta vezanih uz kvalitetu, uvela je kolegije: Kontrola bez razaranja i Osnove osiguravanja kvalitete.

Znanstveno-istraživačko djelovanje:
Razvoj sustava za kvalitetu, primjena nerazornih ispitivanja u otkrivanju i procjeni pogrešaka nastalih tijekom proizvodnje i korištenja materijala, komponenti i konstrukcija, Pouzdanost procjene razine kvalitete i sigurnosti tvorevina. Razvoj metoda za otkrivanje mina i drugih objekata opasnosti u civilnom okruženju. Objavila je dvije knjige i preko 100 znanstvenih i stručnih radova, te održala niz pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Sudjelovala kao voditelj ili ekspert u znanstvenim i stručnim projektima na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Član je Međunarodne NDT akademije.

Značajnije predhodne funkcije:
Voditelj Laboratorija za nerazorna ispitivanja, prodekan za znanstveni rad i suradnju s privredom u tri mandata, te dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu od 1994 do1996.
Osnovala je Zavod za kvalitetu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, čiji je bila prvi predstojnik (1997-2003).

Osnovala Centar za transfer tehnologije, CTT, na FSB-u kojim se povezuju znanstveno-istraživački resursi sa gospodarstvom, te bila direktor CTT-a od 1996-2006. godine.

Bila je osnivač i prva predsjednica udruge CROLAB, Hrvatski laboratoriji. Bila je član programskih odbora niza znanstvenih skupova, značajniji:15. Svjetska NDT konferencija, Rim 2000, 8.Europska NDT konferencija, Barcelona 2002. i 9. Europske NDT konferencije, Berlin 2006. te predsjednica EFNDT-a u vrijeme 10. Europske NDT konferencije u Moskvi 2010. godine. Član je renomiranih znanstvenih i stručnih udruga u zemlji i inozemstvu: Bila je član Nacionalnog Vijeća za Ovlašćivanje od 1998-2002, Predsjednica Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja, HDKBR, od 1989, Predsjednica Tehničkog komiteta TO 135, DZNM, član Upravnog odbora Europske federacije za nerazorna ispitivanja (EFNDT Board of Directors) u dva mandata, osnivač i voditelj Radne grupe Europske federacije za NDT: EFNDT Working Group 5 PSSndtT (Public Security and Safety NDT Technology). Savjetnica Zaklade Hrvatska bez mina.ZADUŽENJA U TIJEKU:

U Hrvatskoj:
Počasna predsjednica Kluba dekana, sjedište Zagreb
Predsjednica Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS, Zagreb
Predsjednica Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja, HDKBR, Zagreb


U Europi :
Član FEANI Task Force: "The Professional status of the Engineer in Europe", sjedište; Brisel,
U svijetu:
Zamjenica predsjednika Academia NDT International, sjedište: Brescia

vk@his-hr.hr
vjera.krstelj@fsb.hr