Prof.emeritus dr.sc. Gordana Kralik

 

Rektorica
Od 1997 - 2013 godine
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.
2009. Izvanredni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 

 

Značajnija priznanja:
1999.Počasni doktorat znanosti u Panonskom agronomskom sveučilištu u Kesthelyu, Mađarska,
2010. Počasni doktorat znanosti u Sveučilištu u Mostaru, BiH.
2010. Državna nagrada za znanost iz područja biotehničkih znanosti za 2009. godinu.

2013. Državna nagrada za znanost za životno djelo u području biotehničkih znanosti i nagrada za životno djelo Hrvatskog akademskog sportskog saveza

 

Rođena 1943. godine u Kneževu. Diplomirala je agronomiju, smjer stočarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 1965. godine. Magistrirala je biotehničke znanosti polje agronomija, grana stočarstvo 1974. godine. Doktorirala je tehničke znanosti (kemija i tehnologija namirnica) 1976. godine i biotehničke znanosti (agronomija, stočarstvo) 1985. godine. Izabrana je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 1968. za asistenticu, 1974. za znanstvenu asistenticu, 1977. za docenticu, 1980. za izvanrednu profesoricu i 1987. godine za redovitu profesoricu. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 1997. godine potvrdio ju je u trajno zvanje redoviti profesor. Sudjelovala je u izobrazbi studenata na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - smjer Specijalna zootehnika. Vodila je poslijediplomski doktorski studij „Stočarstvo“. Bila je mentorica 10 doktorskih i 11 magistarskih radova. Bila je voditeljica 3 međunarodna i 9 domaćih znanstvenih projekata. Sada je voditeljica istraživačke grupe Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku na zadacima “Obogaćivanje jaja funkcionalnim sastojcima“ i „Obogaćivanje pilećeg mesa funkcionalnim sastojcima“ koji su sastavni dio istraživačke jedinice “Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane”, u okviru “Znanstvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH (2015.-2020.). Objavila je u koautorstvu 380 znanstvenih i 71 stručni rad, 12 multiautorskih knjiga i 4 monografije. Sudjelovala je na 82 međunarodna znanstvena skupa. U rujnu mjesecu 1999. godine stekla je titulu počasnog doktora znanosti u Panonskom agronomskom sveučilištu u Kesthelyu, a u prosincu 2010. godine stekla je titulu počasnog doktora znanosti u Sveučilištu u Mostaru, BiH. Godine 2009. postala je izvanrednim članom, a 2010. članom Hrvatske akademije tehničkih znanosti u Odjelu bioprocesnog inženjerstva. Godine 2010. primila je Državnu nagradu za znanost – primjena rezultata znanstvenoistraživačkog rada iz područja biotehničkih znanosti za 2009. godinu. Godine 2013. primila je Državnu nagradu za znanost za 2012. godinu – nagradu za životno djelo u području biotehničkih znanosti i Nagradu za životno djelo Hrvatskog akademskog sportskog saveza. Od 1997.-2013. godine obnašala je funkciju rektorice Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 29. listopada 2013. godine dodijelio joj je počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus, a 13. svibnja 2015. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske dodijelila joj je titulu emeritusa Akademije u Odjelu za bioprocesno inženjerstvo. Nagrađena je zlatnom medaljom za Omega-3 konzumna jaja 2007., inovaciju OSKAR (obogaćivanje pilećeg mesa karnozinom) 2014. te UNO i QUARTET jaja obogaćena funkcionalnim sastojcima 2015. godine.

Udana je i ima sina.

 

ZADUŽENJA U TIJEKU:

 

gordana.kralik@unios.hr