Akademik Prof.dr.sc. Vjekoslav Jerolimov

 

Akademik
Vjekoslav Jerolimov
DEKAN od 1995. do 1999.
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

1994. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske
2006. Član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2014. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Značajnija priznanja:
1996. Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske
1998. Award in Recognition of Excellence in Scholarship in Dental Materials (Academy of  Dental Materials, SAD)
1998. Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića
2008. Honorary Life Member  (European Dental Students' Association)
2011. Honorary Life Member  (European Prosthodontic Association)
2012. Nagrada Grada Zagreba za znanost
2012. Nagrada Grada Zadra za životno djelo

Rođen je 1945. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju, te osnovnu i srednju glazbenu školu, pohađao je u Zadru. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1968. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 1974. Magistrirao je 1974. (PMF, Zagreb) i 1978. (Stomatološki fakultet, Zagreb), a doktorirao 1983. godine (Stomatološki fakultet, Zagreb). Godine 1969. postaje asistentom na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1993. izabran za redovitog profesora. Bio je prodekan u pet i dekan u dva mandata, te prorektor (2002.-2006.) i kandidat za rektora Sveučilišta u Zagrebu. 

Bavi se mobilnom stomatološkom protetikom, sportskom stomatologijom i temporomandibuilarnim poremećajima, a međunarodni utjecaj ostvaruje u području dentalnih materijala. Utemeljitelj je više kolegija u diplomskom i poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovao je Klinički zavod za stomatološku protetiku u KB Dubrava (1995.), Klinički zavod za stomatološku protetiku Stomatološke klinike KBC-a Zagreb (1997.) i Zavod za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1999.). Koautor je i urednik 15 udžbenika i knjiga iz stomatoloških materijala, stomatološke protetike, implantologije, temporomandibularnih poremećaja i sportske stomatologije. Bio je preko 120 puta mentorom diplomantima, specijalizantima, magistrantima i doktorandima.

Ima preko 370 znanstvenih, stručnih i drugih radova. Znanstveno se usavršavao u Velikoj Britaniji, u Cardiffu (Dental School, University of  Wales), gdje je boravio 1,5 godinu. Posjetio je još 30 sveučilišta na svim kontinentima. Bio je Visiting Professor u Dental School, University of Wales, Cardiff, UK (1990.-1994.) i Visiting Lecturer u School of Dentistry, The Oregon  Health Sciences University, Portland, Oregon, USA (1995). Glavni je urednik, te član uredništava ili uredničkih savjeta u 7 znanstvenih časopisa (Hrvatska, UK,  SAD, Turska i BiH). Zamjenik je glavnog urednika časopisa RAD Razreda za medicinske znanosti HAZU.

Organizator je vizitacije i evaluacije Stomatološkog fakulteta u Zagrebu (2002.), provedenih od Europskog udruženja stomatoloških fakulteta. U Europskom društvu za stomatološku protetiku koautor je programa specijalizacije, a u Europskom društvu za edukaciju u stomatologiji koautor osnova programa diplomskih studija i harmonizacije trajnog obrazovanja.  

Organizator je preko 60 domaćih i međunarodnih skupova, među kojima i četiri međunarodna kongresa Hrvatskog stomatološkog društva (1994., 1998., 2008. i 2013.), zatim 26. kongresa Europskog društva za stomatološku protetiku (2002.), te 34. kongresa Europskog društva za edukaciju u stomatologiji (2008.). Održao je mnoga uvodna i pozvana predavanja na međunarodnim skupovima. 

Suosnivač je Hrvatske stomatološke komore, a član je više stručnih i znanstvenih domaćih i međunarodnih društava, među kojima Hrvatskog liječničkog zbora (član Izvršnog odbora i Glavnog odbora), Hrvatskoga stomatološkog društva HLZ-a (predsjednik u četiri mandata), Europskog društva za stomatološku protetiku (predsjednik u jednom mandatu, član Savjeta i Predsjedništva) te Europskog društva za edukaciju u stomatologiji (član Odbora za imenovanja). 

jerolimov@sfzg.hr