Akademik prof. emeritus dr.sc. Stjepan Jecić

 

DEKAN
Od 1992. do 1994.
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

NAGRADE I PRIZNANJA
1969. Plaketa Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
1979. Republičku nagradu "Nikola Tesla" za znanstvenu djelatnost
1995. Odlikovanje Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića
1999. Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnost za dostignuća u tehničkim znanostima,
2006. Državnu nagradu za životno djelo

 

Počasni je član Hrvatskog društva za mehaniku, Hrvatskog društva za kontrolu bez razaranja i međunarodnog komiteta Danubia-Adria.

Profesor Stjepan Jecić je na studijima strojarstva i brodogradnje predavao temeljne predmete tehničke mehanike, a u završnim semestrima i na postdiplomskom studiju predmete više, eksperimentalne i numeričke  mehanike, koje je dobrim dijelom osnovao i uveo. Više godina predavao je mehaniku na Elektrotehničkom fakultetu, na Studiju dizajna, na postdiplomskom studiju Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu, te na postdiplomskom studiju Sveučilišta u Zagrebu Vođenje i upravljanje pokretnim objektima. Predavao je na dvije ljetne škole u Internacionalnom centru za mehaničke znanosti (CISM) u Udinama. Po pozivu održao je javna predavanja na sveučilištima i institutima u Kijevu, Münchenu, Budimpešti, Waterloo (Kanada), Beogradu, Beču i Darmstadtu. Održao je nekoliko pozvanih uvodnih predavanja na simpozijima, kolokvijima i kongresima, od kojih pet u inozemstvu. U dva navrata bio je gost profesor na Tehničkom sveučilištu u Münchenu (predavanja iz Tehničke mehanike i Teorije elastičnosti anizotropnih tijela).

Znanstvena djelatnost dr. sc. Stjepana Jecića pretežno je u području primijenjene i eksperimentalne mehanike. Publicirao je 93 znanstvena rada (40 u inozemnim časopisima i zbornicima). Objavio je četiri udžbenika (jedan u koautorstvu) i jednu monografsku knjigu (u koautorstvu). Za Leksikografski zavod Miroslav Krleža pisao je priloge za više izdanja te je bio vanjski urednik za strojarstvo, brodogradnju i osnovne znanosti. Bio je član Presjedništva - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. - 31.12.2010.). Bio je prodekan u dva mandata i u jednom dekan Fakulteta (1992-1994). Godine 1997. osniva profesor Jecić Katedru za eksperimentalnu mehaniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te unutar katedre i Laboratorij za eksperimentalnu mehaniku. Duži niz godina radio je i radi u komisijama, odborima i predsjedništvima Sveučilišta u Zagrebu, u ministarstvima za znanost i prosvjetu te u nekoliko strukovnih društava i saveza. U dva je mandata bio predsjednik Hrvatskog društva za mehaniku. Četiri godine zastupao je Jugoslaviju u Internacionalnoj uniji za mehaniku (IUTAM), te je bio korespondent Evropskog udruženja za mehaniku EUROMECH (1984-1994).Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost, predsjednik Matične komisije za strojarstvo brodogradnju i tehnologiju prometa, predsjednik Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava te predsjednik Znanstvenog savjeta za ocjenu i praćenje znanstvenog programa Brodarskog instituta. Bio je član Vojnotehničkog savjeta Ministarstva obrane Republike Hrvatske i njegovog Kolegija postdiplomskog studija VUPO. Bio je dugogodišnji potpredsjednik Hrvatsko-Austrijskog društva, kojega je trenutno i voditelj. Član je Ravnateljstva Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža od 1993. do 2001.

 

Zaduženja danas:
HAZU; tajnik - Razred za tehničke znanosti (01.01.2011. - ...)
Hrvatsku zastupa u dva internacionalna komiteta mehaničkih znanosti (IMEKO-TC15 i Danubia-Adria).

e-mail: stjepan.jecic@fsb.hr