Prof.dr.sc. Marija Ivezić

 

 

Prof.dr.sc. Marija Ivezić
Dekanica od 1988. – 1991.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

 

 

 ZNAČAJNIJA PRIZNANJA
1986.USDA priznanje za međunarodni znanstveni doprinos
1995. Odličje Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
1997. Spomenica domovinskog rata.
1999. Državna nagrada za znanost iz područja biotehničkih znanosti.
2000. Pečat grada Osijeka za osobni doprinos u području znanosti
2000.Zahvalnica grada Osijeka za osobita ostvarenja u području znanosti
2002. Priznanje Fulbright programa.
2010. Zlatna plaketa Hrvatskog društva biljne zaštite 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku dodijelio joj je više priznanja za doprinos u razvoju Fakulteta.

 

Rođena je 10. kolovoza 1947. u Vrpolju (Sinj). 

Diplomirala 1970., smjer ratarstvo, magistrirala 1976., doktorirala 1980. godine iz biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana fitomedicina, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od 1971. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. 1981. godine izabrana za docenticu, 1987. za izvanrednu profesoricu, a 1990. za redovitu profesoricu. Trajno zvanje redovite profesorice 1996. godine potvrdio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 1988. –1991. godine dekanica je Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Na preddiplomskoj i diplomskoj nastavi koordinator je modula Entomologija, Fitonematologija i Zaštita bilja. Voditelj je poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, smjer Zaštita bilja. Mentor je na 90 diplomskih, 7 magistarskih i 13 doktorskih radova. Objavila je 143 znanstvena rada, 24 stručna, 2 međunarodna atlasa fitoparazitnih namatoda, autor je i koautor 14 udžbenika, te jedne monografije. Aktivno je sudjelovala na 77 nacionalnih i 67 međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je glavni urednik časopisa Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji, a danas je član Uredničkog odbora Entomologica Croatica. Bila je voditelj i suradnik na više projekta MZOŠ i MPRRR. Voditelj je projeka koji je u tijeku „Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice”, MZOS 079 0730463 – 2708. Bila je voditeljica na tri međunarodna projekta: SAD (USDA), Velika Britanija (ALIS), EU – FP6 projekt Diabr-act. («Harmonize the strategies for fighting Diabrotica virgifera virgifera»).  

Glede usavršavanja boravila je 1975. Godine u Wageningenu na međunarodnom tečaju iz zaštite bilja, te 1978.i 1979. Godine na specijalizaciji iz Nematologije. 1978. Osnovala je prvi laboratorij iz nematologije na području istočne Hrvatske. 1980., 1981., 1984., 1985. i 1987.,  godine boravila  je na specijalizacijama u Škotskoj, Njemačkoj, SAD-u, i Mađarskoj, a 1995. Godine na University of Glasgow (ALIS projekat). 2001. godine putem Fulbright programa, jedan semestar gostujući je profesor iz entomologije na Iowa State University, Ames, Iowa, SAD. 

Od 1994. do 2000. bila je član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, te član Odbora za državnu nagradu za znanost. Od 2004. do 2007. predsjednica je Nacionalnog vijeća za znanost. Predsjednica je područnog vijeća biotehničkih znanosti i član Matičnog povjerensta od 2004. do 2007. godine. Član je stručnih društava u zemlji i inozemstvu, a od 1990. do 1994. bila je podpredsjednica European Society of Nematologist (ESN). Od 2003. godine vanjski je član Mađarske Akademije znanosti. U Skupštini Općine Osijek, za vrijeme teških ratnih zbivanja bila je na funkciji vanjskog člana Izvršnog vijeća od ožujka 1991. do rujna 1992. godine. 

Govori engleski, a služi se njemačkim i ruskim jezikom.