Akademik prof. emeritus dr.sc. Marin Hraste

 


Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sveučilište u Zagrebu

Dekan 1993 - 1997. godine

 

 

 

Datum rođenja:

 • 24.09.1938.

Mjesto rođenja:

 • Sisak

Adrese:

 • adresa: akademik Marin Hraste, Račićeva 1, 10000, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • telefon: +385 (0)1 45 97 220
 • telefon: +385 (0)1 23 12 624

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • professor emeritus (21.04.2009. - ...)
 • profesor doktor znanosti

Institucije:

 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (21.04.2009. - ...)
 • redoviti profesor u miru - Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (30.09.2008. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za tehničke znanosti (18.05.2006. - ...)
 • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (28.05.1998. - 18.05.2006.)

Rođen 24. rujna 1938. u Sisku.
Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1962. i doktorirao iz područja kemijskog inženjerstva 1972. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Usavršavao se u Boots Pure Drug. Co. Ltd. u Nottinghamu, kao stipendista DAAD boravi u Kali-Chemie u Hannoveru, a "gost znanstvenik" je u National Research Council u Ottawi. Nositelj je dugogodišnje suradnje s Institut fuer Verfahrens und Verarbeitungstechnik, Univenitaet Dresden u Dresdenu.
Od 1962. radi na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, sada Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Za redovitog profesora biran je 1982. Emeritirani je profesor Sveučilišta u Zagrebu. Prodekan je fakulteta od 1977. do 1979. a dekan od 1993. do 1997.
Bio je član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu RH, Prosvjetnog savjeta RH i predsjednik Programskog savjeta za tehnologiju. Područje znanstvenog i nastavnog rada: kemijsko inženjerstvo/ inženjerstvo disperznih sustava, prvenstveno pretvorbe uzrokovane mehaničkim djelovanjem. Istražuje vladanje grubodisperznih sustava u procesima nastajanja, kontaktiranja i separacije. Ključne aspekte inženjerstva disperznih sustava, ostvarene vlastitim istraživanjima, koristi na svim razinama nastavnog procesa. 1998. godine biran je za člana suradnika, a 2006. godine za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednik je Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije. Član je osnivač Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Bio je dugogodišnji predstavnik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa u Europskoj federaciji za kemijsko inženjerstvo.
Odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića i dobitnik nagrade “Fran Bošnjaković”.