Prof.dr.sc. Jasmina Havranek

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

2001. - izabrana u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
1997. - izabrana u zvanje redoviti profesor
1993. - izabrana u zvanje izvanrednog profesora
1989. - izabrana u zvanje docenta
1989. - obranila doktorsku disertaciju
1976. - obranila magistarski rad
1971. - obranila diplomski rad

 

Institucije i kontakti

Redoviti profesor u trajnom zvanju - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Svetošimunska 25, Zagreb
Ravnateljica - Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
tel:+385 1 6274 805
fax: +385 1 6274 801

jasmina.havranek@azvo.hr

 

Znanstveni interesi:

- tehnologije i kakvoća u proizvodnji i preradi mlijeka
- tradicijski mliječni proizvodi Hrvatske
- istraživanje senzorike
- sirarska tehnologija
- higijenska kvaliteta kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka
- sigurnost hrane

 

Nastava

- suradnik na modulu Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda

 

Značajnija priznanja

2007. - odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
2001. -  dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost u području biotehničkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće, posebice za istraživanja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda
1976. - dobitnica  nagrade “Krke” za znanstveni rad: Utjecaj primjene cinkbacitracina na kvalitetu silaže lucerne i mliječnost krava muzara 
Nositeljica je Spomenice Domovinskog rata. 

 

 

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek rođena je u Zagrebu, gdje je i doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. izabrana je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na istom fakultetu, gdje i predaje na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju te sudjeluje na raznim znanstvenim i stručnim projektima.

Profesorica Jasmina Havranek uvijek naglašava važnost aktivnog sudjelovanja u međunarodnim programima i potiče međunarodnu suradnju. I sama je dio radnog vijeka provela u inozemstvu, gdje se specijalizirala na institucijama u Danskoj, Finskoj, SAD-u, Italiji i Grčkoj. Držala je pozvana predavanja u SAD-u, Izraelu, Rumunjskoj, Kini, Gruziji, Indiji, Crnoj Gori i Njemačkoj. 

U razdoblju od 2003. do 2005. godine bila je predsjednica Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske, a 2007. godine imenovana je ravnateljicom Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a tu funkciju obnaša i danas.

Imenovana je za civilnog eksperta u Odboru za planiranje hrane i poljoprivrede (FAPC) u NATO savezu u Bruxellesu. Od 2005. godine je članica izvršnog odbora organizacije International Consortium of Agricultural and Related Universities (ICA). Također je više puta pozvana da održi predavanja na sveučilištima Michigan State University, Nanjin University i drugima.

Prof. Havranek je idejni začetnik i urednik prve mljekarske revije za edukaciju potrošača mlijeka i mliječnih proizvoda Mlijeko i ja (Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb), aktivna je u  međunarodnoj mljekarskoj organizaciji (FIL - IDF), a bila je i predstavnica RH u Helsinškoj grupi za žene u znanosti. 

S profesoricom Jasminom Havranek na čelu, godine 2010., Agencija je dobila važno međunarodno priznanje: European Regional Economic Forum prepoznao je Agenciju kao primjer dobre prakse u implementaciji sustava osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Iste godine, Agencija je primljena u punopravno članstvo Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education - ENQA) i uvrštena u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR). U rujnu 2012. godine Agencija se pridružila grupi CHEA International Quality Group. Od studenog 2006. godine Agencija je punopravna članica INQAAHE-a (Međunarodna mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju), a od travnja 2008. godine punopravna članica CEENQA-e (Mreža agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju centralne i istočne Europe). AZVO je također članica Foruma za upravljanje institucijama u sustavu visokog obrazovanja (OECD IMHE Forum).

2015. godine Agencija je postala je punopravna članica udruženja međunarodnog neprofitnog udruženja institucija koje povezuje tema akademskog rangiranja i izvrsnosti u visokom obrazovanju i znanosti (IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence). Cilj je ovog međunarodnog neprofitnog udruženja osvijestiti važnost akademskog rangiranja i izvrsnosti u području visokog obrazovanja i znanosti. Zbog svoje orijentacije na promicanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Agencija može dati značajan doprinos radu ovog udruženja.

Agencija je također članica Upravnog odbora Mreže agencija za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju Srednje i Istočne Europe CEEN (Network of Central and Eastern European Quality Assurance Agencies in Higher Education), članica Povjerenstva za izradu strateškog dokumenta Mreža javnih znanstvenih organizacija, Povjerenstva za izradu prijedloga kriterija za osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti, Povjerenstva za izradu smjernica za strategiju  odgoja, obrazovanja, znanosti i tehnologije, Glavnog odbora akademije medicinskih znanosti Hrvatske i mnogih drugih organizacija.

Profesorica Jasmina Havranek sudjelovala je na mnogobrojnim nacionalnim i međunarodnim konferencijama na temu visokog obrazovanja i znanosti, a na nekima je bila i pozvani predavač.

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek cijeli svoj profesionalni put radi na promicanju vrijednosti standarda i kulture kvalitete te prenošenju informacija u cilju razumijevanja i unaprjeđenja javne politike u području visokog obrazovanja i znanosti. Njezin optimizam, nepresušna snaga i entuzijazam potiču kreativnost u svima njezinim suradnicima.

 

Hrvatska znanstvena bibliografija: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=74232