Prof.dr.sc. Vlado Carek

 

DEKAN 1999. - 2003.
Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 Datum rođenja: 13.04.1946.

Mjesto rođenja: Zagreb

Specijalist stomatološke protetike, primarijus, uža specijalnost mobilna protetika. Redoviti profesor u trajnom zvanju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nositelj projekta Ministarstva Znanosti i Tehnologije RH broj 065-901 te projekta: Utjecaj retencije potpunih i djelomičnih proteza na izgovor.

Voditelj kolegija „Mobilna protetika“. Voditelj dva kolegija na poslijediplomskom i doktorskom studiju.

Kao prvi autor i koautor objavio je 128 znanstvenih i stručnih radova.

Sudjeluje u izradbi stručnih i nastavnih tekstova i filmova.

Urednik je poglavlja u knjizi „Merck Manual“. Autor je mnogih poglavlja u sveučilišnim udžbenicima iz stomatološke protetike i stomatoloških materijala.

Član je Hrvatskog Stomatološkog društva, Hrvatskog Liječničkog zbora, Hrvatske i Europske udruge protetičara, Svjetske Stomatološke udruge i European Collage of Gerentology.

Redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.

Bio je prodekan za nastavu Stomatološkog fakulteta u dva mandata, voditelj više zubotehničke škole, predstojnik kliničkog zavoda za stomatološku protetiku KB Dubrava, dekan Stomatološkog fakulteta u dva mandata, predstojnih Zavoda za stomatološku protetiku te predstojnik klinike za Stomatologiju KBC Zagreb.

vlado.carek@bonuslabor.hr